16 Dec 2017

De afgelopen tijd heeft de Rabobank verschillende keren te maken gehad met plofkraken. Deze brengen veel schade toe aan de geldautomaten en aan omliggende panden. Om schade en het risico voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, neemt Rabobank Twente Oost tijdelijk een aantal maatregelen.

Nachtelijke sluiting geldautomaten
De geldautomaten op locaties met boven- of nevenbewoning worden vanaf week 24 in de nachtelijke uren afgesloten. Dit betekent dat het bij deze automaten dan niet mogelijk is om geld op te nemen. “Uitgangspunt is dat de beschikbaarheid van geld zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. We hebben bekeken hoe vaak en wanneer de geldautomaten gebruikt worden. Daarop zijn deze tijdelijke maatregelen afgestemd”, aldus Richard de Way, directievoorzitter Rabobank Twente Oost. In de komende periode wordt gewerkt aan structurele oplossingen vanuit de intentie om de 24-uurs beschikbaarheid weer te herstellen.

Onderstaande geldautomaten worden in de nachtelijke uren afgesloten, vanaf 07.30 uur zijn deze weer geopend:

Burg. Wallerstraat 121, Oldenzaal
Deken Scholtenstraat 38, Oldenzaal
Kerkstraat 2, Oldenzaal
Brinkstraat 2, Losser
Dorpstraat 1, De Lutte
Sint Remigiusstraat 9, Weerselo

Alternatieven
Om toch te kunnen beschikken over contant geld, kan gebruik gemaakt worden van andere automaten in de buurt, zowel van de Rabobank als van andere banken. Hieronder staat een link naar het overzicht van de vestigingen en automaten van Rabobank Twente Oost.

Locaties geldautomaten

Bron: Rabobank Twente Oost