18 Jan 2018

Op 24 oktober 1970 is ’t Trefpunt (zie foto boven) geopend aan de Legtenbergerstraat. Dit gebouw bood mogelijkheden tot sport, creatieve handenarbeid. Ook was er een jeugdkelder, speciaal voor de jeugdbeweging. Het toenmalige Trefpunt is ontworpen door het architectenbureau Ruiter en Schaafsma te Genemuiden – Steenwijk. De inhoud was 5000 m³ en de inhoud ca. 700 m². De toenmalige raad van de gemeente Weerselo verstrekte als startsubsidie een bedrag van 3700 gulden.

Jaren later is ’t Trefpunt uitgebreid met een extra sporthal met aangrenzende kleedruimten. Afgelopen jaar is er aan de andere zijde een uitbreiding gerealiseerd (zie foto onder), waarvan op vrijdag 14 maart a.s. de officiële opening is.

n-Trefpunt-2014

informatie en foto uit 1970 is aangeleverd door Heemkunde Weerselo: website: www.heemkundeweerselo.nl