16 Dec 2017

Op vrijdag 30 juni is de inschrijfperiode voor het indienen van ideeën voor de herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis in Weerselo gesloten. In totaal zijn er tien ideeën ingediend. De ideeën variëren van horeca op de begane grond en appartementen op de 1e– en zolderverdieping tot aan een woonzorgcentrum, hotel en versmarkt. Alle ideeën gaan uit van een combinatie van functies. De komende weken gaat de jury, bestaande uit zes inwoners en ondernemers uit Weerselo en twee gemeenteambtenaren, de ideeën beoordelen. 
Tijdens een voorselectie is gekeken of de tien ideeën compleet zijn en voldoende haalbaar lijken. Dat is bij zes van de ideeën het geval. De overige vier ideeën dienen ter inspiratie voor de jury en de initiatieven die overblijven. De initiatiefnemers zijn hiervan op de hoogte gesteld.

De jury gaat voor de zes overgebleven ideeën beoordelen in welke mate de ideeën bijdragen aan een levendig centrum. Deze ideeën worden na de zomer aan het college van B&W voorgelegd. Het college van B&W neemt de jurybeoordeling mee en neemt een besluit met welke partij of partijen verder gesproken wordt. Daarin wordt nadrukkelijk meegewogen wat de ‘financiële haalbaarheid van het plan’ is en wat de beste kans geeft op ‘goede verkoop van het complete pand’.

Met het beste initiatief of combinatie van initiatieven gaat het college verder in gesprek (het zakelijk verkennend gesprek) en daarbij wordt onderzocht of en hoe het plan tot realisatie kan komen. De verwachting is dat in het najaar 2017 duidelijk is wat de nieuwe bestemming van het voormalig gemeentehuis gaat worden.