20 Feb 2018

In het Trefpunt in Weerselo werd maandagavond de basis gelegd voor de nieuwe dorpsbieb. Wethouder Ilse Duursma gaf samen met de betrokken vrijwilligers uit het dorp het startsein voor de doorstart van de bibliotheekfunctie.

 

Toen duidelijk werd dat de bibliotheek in zijn oude vorm niet langer zou blijven in Weerselo, kwam het dorp in actie. Duizend handtekeningen toonden aan dat de inwoners de bieb niet wilden missen. Wethouder Duursma nam de oproep serieus en ging het gesprek met de inwoners aan. Als het dorp het zelf oppakt, wil de gemeente wel ondersteunen, was de uitkomst. Een stuurgroep en een werkgroep met betrokken Weerseloërs is hiermee aan de slag gegaan.

 

“We hebben een enquête gehouden onder de inwoners van Weerselo over de toekomst van de bieb”, vertelt Johan Oonk, voorzitter van de stuurgroep bibliotheek. “Daaruit bleek dat best veel inwoners boos waren dat de bieb zomaar zou verdwijnen. Maar liefst 98 procent van de ondervraagden vindt het belangrijk dat er een biebfunctie blijft in Weerselo. Hoe die functie eruit ziet, moeten we nog bedenken. Dat kan bijvoorbeeld een plek zijn met onder andere een leestafel waar je met elkaar een kop koffie kunt drinken. Het gaat erom dat kennis, boeken en informatie samen komen en dat er mogelijkheid is om elkaar te ontmoeten. We hebben een aantal opties voorgelegd voor een nieuwe plek voor de bieb. Het oude gemeentehuis en het Trefpunt lijken daarbij de beste locaties. Twaalf mensen hebben in de enquête aangegeven dat ze wel een taak willen vervullen bij de nieuwe bieb. Dat is natuurlijk ook mooi!”

 

Met ondersteuning vanuit Arcon hebben de stuurgroep en de werkgroep maandagavond nagedacht over de visie op de bibliotheek. Vanuit deze visie wordt verder gezocht naar een geschikte locatie voor de bieb. De gemeente is in het proces ondersteunend. “Weerselo heeft de regie, de gemeente is faciliterend”, legt wethouder Ilse Duursma uit. “Daarom hebben we als gemeente de ondersteuning vanuit adviesbureau Arcon aangeboden. Het gaat er nu om een dorpsbieb op te zetten die past bij Weerselo. We zien in andere dorpen wel voorbeelden, maar elk dorp is uniek en deze dorpsbieb moet passen bij Weerselo. Via Mijn Dinkelland 2030! is het mogelijk om een eenmalige bijdrage hiervoor te krijgen. De ambities zijn hoog; het plan moet in december af zijn. Maar in Weerselo lopen ze niet weg voor een uitdaging. Er staan veel seinen op groen, de uitdaging zit nu bij de mensen in het dorp. Ik hoop dat ze samen tot een goed plan komen en wens ze daarbij veel succes.”
Tekst/foto’s: Gemeente Dinkelland