20 Feb 2018

Hardheid drinkwater

04 Jul 2016

In april hebben we u bericht gedaan van ons contact met Vitens over het aanpakken van de hardheid van het geleverde drinkwater in Weerselo. Inmiddels ...

Lees meer

Inloopavond Weerselerbeek

23 Jun 2014

Waterschap Vechtstromen en gemeente Dinkelland nodigen u van harte uit voor een inloopavond Weerselerbeek in Weerselo op dinsdag 24 juni as. van 18.00-20.00 uur (vrije inloop) bij ...

Lees meer

Natuur in Weerselo: Lemselermaten

04 Nov 2013

Bijna iedere landbouwgemeenschap had wel één of meerdere maten of meden. Dat waren natte hooigraslandjes, vaak omringd door eiken hakhoutwallen. Ze werden slechts één keer ...

Lees meer