20 Feb 2018

Op donderdag 5 oktober van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur wordt een informatiebijeenkomst gehouden over biogas in De Methoeve, Gunnerstraat 39 in Weerselo. De bijeenkomst is interessant voor potentiële producenten van biogas, ondernemers of inwoners die biogas willen afnemen.

Biogas wordt gezien als belangrijke bron van energie in de toekomst. Met het gas kan elektriciteit en warmte worden opgewekt en kan aardgas worden vervangen. Dit maakt het bij uitstek interessant voor bedrijven met een grote energiebehoefte. De bijeenkomst van donderdag 5 oktober is een verdieping van de bijeenkomst die eerder dit jaar hierover werd gehouden en gaat verder in op de ontwikkelingen rond biogas. Aan bod komen onderwerpen als de actuele stand van zaken en ontwikkelingen rond mestvergisting, mogelijkheden voor verwerking en het belang voor milieu, duurzame energieproductie en een vitaal platteland.

Wethouders Alfons Steggink van de gemeente Dinkelland en Tom Vleerbos van de gemeente Tubbergen vinden het een goede zaak dat er gezamenlijk wordt opgetrokken met de gemeenten in Noord-Oost Twente. Deze bijeenkomst is een van de onderdelen van de energietransitie om samen stappen te zetten.

 

Bijeenkomst 5 oktober

Na een inleiding door Frans Feil, coördinator van het Bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON) is er gelegenheid om vragen te stellen aan verschillende informatietafels. BEON is een samenwerkingsverband van 25 bedrijven en kennisinstellingen in Oost-Nederland. De belangrijkste spelers op het gebied van mestvergisting zijn in het cluster verenigd. Zij zijn deze avond aanwezig om belangstellenden bij te praten over specifieke aspecten van vergisting en de realisatie van nieuwe projecten. Ook de provincie Overijssel is aanwezig. De provincie werkt samen met gemeenten, netwerkbedrijven, BEON en andere maatschappelijke partners, aan het Nieuwe Energieprogramma Overijssel. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor mestvergisting.

 

De organisatie van de bijeenkomst is in handen van de samenwerkende gemeenten in Noord-Oost Twente: Oldenzaal, Tubbergen, Dinkelland en Losser. In verband met de organisatie gebeurt de aanmelding centraal.De avond is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het EFRO programma GO-Duurzaam van BEON en Pioneering.

Aanmelden

U kunt zich bij een centraal punt aanmelden voor deze avond door een e-mail te sturen naar Bram Hendriks, b.hendriks@oldenzaal.nl.

Meer informatie is te vinden op de site van BEON : http://www.bioenergieclusteroostnederland.nl/

 

foto/tekst: Gemeente Dinkelland