23 Apr 2018

Op maandag 11 juli heeft de gemeenteraad van Weerselo unaniem ingestemd met het handelingskader voor de centrumontwikkeling van Weerselo. Bij de centrumontwikkeling is gekozen voor een organisch, flexibel en participatief proces waarbij de herinrichting van het centrum nadrukkelijk samen met Weerselo wordt vormgegeven. Met de vaststelling van het handelingskader geeft de gemeenteraad de ruimte aan het college en aan Weerselo om, binnen de gestelde kaders, aan de slag te gaan met de concrete invulling van het centrum.

De eerstvolgende stap daarin is de uitwerking van het schetsontwerp van het centrum naar een concreet ontwikkelperspectief, inclusief een actieplan met deelprojecten. Aan de hand van deze deelprojecten kan het ontwikkelperspectief na de zomer gefaseerd en organisch in uitvoering worden gebracht, samen met diverse betrokkenen uit Weerselo. Het bureau Over Morgen benut de zomerperiode voor de uitwerking van het ontwikkelperspectief en het actieplan.

In september wordt het ontwikkelperspectief tijdens een bijeenkomst breed gedeeld met Weerselo. De exacte datum wordt nog bekend gemaakt. Bureau Over Morgen is gedurende de zomermaanden elke donderdag aanwezig in het voormalig gemeentehuis aan het Burgemeester Scholtensplein. De koffie staat altijd klaar en u bent van harte welkom om u in de tussentijd te laten informeren over het proces.