20 Feb 2018

We hebben de enquête nog twee weken laten doorlopen, omdat we merkten dat er nogal wat ingevulde vragenlijsten binnen kwamen, zowel op papier als digitaal. En dat is achteraf verstandig geweest. Maar nu hebben we er toch echt een punt achter gezet. De link is ook van deze site gehaald. We willen nogmaals alle wijkcontactpersonen hartelijk dankzeggen voor hun medewerking. Die dank gaat ook uit naar de redactie van inenomweerselo. Het was een prachtig hulpmiddel om de enquête zo digitaal te kunnen invullen en daar is door velen gebruik van gemaakt.

Over de respons mogen we alleszins tevreden zijn. Wij hebben een score gehaald van ruim 31 %, dat volgens deskundigen als een prima resultaat geldt. Nu zullen de antwoorden worden geanalyseerd en uitgewerkt door onze student in nauwe afstemming met de Projectgroep “Denktank”.

We hopen en verwachten dat er in elk geval nuttige punten uitkomen waar we echt mee verder kunnen. Dit onderzoek moet ons zo duidelijkheid geven over de richting die wij willen of moeten opgaan met de centrale vraag: hoe blijven we met “Remigius op weg”?
De resultaten en conclusies worden verwerkt in een rapport, dat in de loop van september zal worden gepresenteerd. Dan volgt er een speciale parochieavond, waarin uitvoerige uitleg zal worden gegeven over de resultaten en in welk perspectief ze zullen worden geplaatst met het oog op de toekomst van de geloofsgemeenschap.

Wij danken alle parochianen nogmaals hartelijk, die aan de enquête hebben meegewerkt. Dit project wordt dus nog vervolgd ook via deze site! De Denktank en de pastoraatsgroep blijven vertrouwen op de belangstelling van de Weerselose parochianen.