20 Feb 2018

In sommige media, maar ook door sommige politieke partijen wordt de indruk gewekt dat in Dinkelland vaak beroep wordt aangetekend bij de Raad van State tegen besluiten van de gemeente. Geïmpliceerd wordt dat de gemeente Dinkelland  juridische de zaken niet op orde heeft, waardoor de burger van Dinkelland met onnodig hoge lasten wordt opgezadeld. Om te toetsen hoe het nu werkelijk zit, heeft de CDA fractie hierover in juni vragen gesteld aan het college. Uit de beantwoording blijkt dat de gemeente juridische goed presteert. De CDA fractie is niet verbaasd over deze uitkomst en is tevreden met de bevestiging.

Tussen 2013 en 2017 zijn er maar liefst 96 voor beroep vatbare besluiten genomen, waarvan er 15 daadwerkelijk tot een beroep hebben geleid. In 9 van de 15 gevallen is de gemeente in het gelijk gesteld. Na het aantreden van het nieuwe college begin 2017 heeft de gemeente geen enkele zaak meer verloren.

Een aantal zaken die wel gegrond zijn verklaard betreffen bestemmingsplannen, die zijn vernietigd wegens nieuwe regelgeving van de zogenoemde ladder voor duurzame verstedelijking. In heel Nederland zijn bestemmingsplannen op basis van deze nieuwe regelgeving vernietigd. Zaken waar door raadsfracties veel ophef over gemaakt is, zoals de verplaatsing van de Werktuig en Bouwdienst Denekamp en plan Brookhuis in Ootmarsum voldeden aan alle juridische voorwaarden. De beroepschriften zijn van die plannen ongegrond verklaard en de gemeente Dinkelland is in het gelijk gesteld.

Tubbergen, dat ook ambtelijk ondersteund wordt door Noaberkracht scoort nog beter dan Dinkelland. Daar zijn alle 5 beroepszaken in de periode 2014-2017 door de Raad van State in het voordeel van de gemeente beschikt.

De CDA fractie constateert dat de gemeente Dinkelland juridische de zaken goed op orde heeft. Er lijkt geen sprake te zijn van juridische missers en blunders of onnodige juridische kosten, zoals sommige politieke partijen in Dinkelland beweren.