20 Feb 2018

Op zondag 17 december, ’s middags om 15.30 uur, vindt in de Stiftskerk het jaarlijkse ‘Festival of Nine Lessons and Carols’ plaats. Het Vocaal Ensemble Zutphen zal onder leiding van dirigent Iassen Raykov een groot aantal Engelse kerstliederen ten gehore brengen. Bij een enkel lied zullen bezoekers uitgenodigd worden mee te zingen. De toegang tot het ‘Festival’ is gratis; bij het verlaten van de kerk wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage. Na afloop is er gelegenheid nog iets te drinken en de koorleden persoonlijk te ontmoeten.

 

Het Vocaal Ensemble Zutphen is een koor van 24 enthousiaste zangers; het zingt op een hoog niveau muziek uit de Renaissance tot en met de 21e eeuw en staat onder leiding van Iassen Raykov.

A Festival of Nine Lessons and Carols is een kerkelijke viering met lezingen en liederen ter gelegenheid van Kerst. Het verhaal dat door middel van korte lezingen uit de Bijbel in grote stappen wordt verteld, gaat over de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus. De lezingen worden omlijst door het zingen van Engelse carols en hymnen.

 

Uit de kroeg houden
Deze vorm van viering ontstond eind 19e eeuw in Canterbury, waar de bisschop een manier zocht om de mannen op kerstavond uit de pub te houden. Sindsdien is de vorm verder uitgewerkt en heeft de traditie zich verder verspreid, ook naar andere dagen voor of vlak na kerst — sinds de eeuwwisseling ook in Nederland. In zekere zin is de viering een kruising van een dienst en een concert. Bijdrage van een geschoold koor of uitgebreide cantorij is onontbeerlijk, omdat veel van de vierstemmige carols en hymns  nogal wat vraagt van de zangers. Zowel in Engeland als in Nederland is er ook altijd gelegenheid voor de aanwezigen om sommige gedeelten mee te zingen. De melodieën van veel carols kennen we al als Nederlandse kerstliederen. In de Stiftskerk zal o.a. worden gezongen: Once in Royal David’s city (Waar eens David werd geboren), O come, all ye faithful  (Komt allen tezamen) en Hark the herald angels sing (Hoor de engelen zingen d’eer).