20 Feb 2018

Er zijn de afgelopen twee jaar grote stappen gezet in de centrumontwikkeling van Weerselo. Vanaf eind 2015 is er vanuit een globale visie toegewerkt naar een concreet uitvoeringsontwerp. Bureau Over Morgen was het voornaamste aanspreekpunt voor dit proces. Inmiddels is de uitvoeringsfase aangevangen en dat betekent dat de inzet van bureau Over Morgen niet meer in dezelfde mate nodig is. De gemeente Dinkelland en de aannemer van het uitvoeringswerk (Twentse Weg- en Waterbouw) zetten het proces voort.

Over Morgen zal nog wel betrokken blijven bij de herbestemming van het voormalig gemeentehuis (Corneel Jonkers) en bij het rondwegdossier (Saskia Moolhuijzen). Met vragen over de werkzaamheden voor de herinrichting van de openbare ruimte, sloop van het bibliotheek gebouw, de ontwikkelingen in de hoek Wesselink, de plannen bij de Plus etc. kunt u vanaf heden terecht bij Wim Valk van de gemeente Dinkelland (w.valk@noaberkracht.nl).

De website www.mijnweerselo.nl blijft bestaan. Het beheer ervan en de verdere communicatie rondom de centrumontwikkeling worden door de gemeente Dinkelland overgenomen. Daar waar het communicatie betreft over concrete uitvoeringswerkzaamheden, zal aannemer TWW aanspreekpunt zijn.