20 Feb 2018

De werkzaamheden voor de herinrichting van het centrum van Weerselo starten dit najaar. Aannemer Twentse Weg en Waterbouw gaat de werkzaamheden uitvoeren. In september is een bijeenkomst voor direct omwonenden om de werkzaamheden af te stemmen. Vervolgens is er op woensdag 11 oktober een brede inloopbijeenkomst voor heel Weerselo over de stand van zaken. Op 19 oktober staat de formele starthandeling gepland. De aannemer zal eind oktober als eerst beginnen met het kappen van de bomen.

 

Bomenkap en sloopwerkzaamheden als eerst

De aannemer start volgens planning eind oktober met het kappen van de bomen in het centrum. De vergunning hiervoor is al in het voorjaar verleend. De gekapte bomen zijn vrijwel allemaal ziek of aan het einde van hun levensduur en worden vervangen door nieuwe bomen. Op pagina 14 van het Definitief Ontwerp (te vinden op mijnweerselo.nl) is te zien welke bomen worden gekapt en wat er voor terug wordt gepland.

De vergunningen voor de sloop van de bibliotheek en de aanbouw van het voormalig gemeentehuis worden komende weken aangevraagd, zodat ook dat snel kan worden uitgevoerd.

Inloopavond op woensdag 11 oktober

Tussen 19:00 en 21:00 bent u van harte welkom in het voormalig gemeentehuis aan het Burgemeester Scholtensplein in Weerselo. U kunt kennis maken met de aannemer en u krijgt bij de verschillende informatiestands uitleg over onder meer de uitvoeringsplanning en fasering,  het uitvoeringsontwerp, materialisatie en straatmeubilair. Daarnaast wordt ook meer verteld over de deelplannen zoals de herbestemming van het voormalig gemeentehuis en de ontwikkelingen rondom de bibliotheek. Bij een aantal stands zal om uw input worden gevraagd. Bijvoorbeeld welke aandachtspunten u heeft voor de aannemer ten tijde van de uitvoering.

Mocht u 11 oktober niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, dan is de informatie na afloop van de bijeenkomst terug te vinden op de projectwebsite www.mijnweerselo.nl, en u bent ook altijd op een donderdag van harte welkom in het voormalig gemeentehuis om u te laten informeren.
Officieel startmoment op 19 oktober
Donderdag 19 oktober van 16:15 tot 17:15 komt gedeputeerde Monique van Haaf naar Weerselo om het startschot te geven voor de werkzaamheden. U bent daarbij van harte welkom. De festiviteit zal plaatsvinden op het Burgemeester Scholtensplein.